چکش تخریب بتن کن و هیلتی موکیتا | mokeeta |  طرح ماکیتا |موکتا

نمایندگی موکتا | موکیتا در ایران وارد کننده و پخش کننده ابزار تهران حسن اباد با قیمت همکار

چکش تخریب ۲۲ کیلیویی

 چکش تخریب ۱۶ کیلویی

 چکش تخریب ۱۷ کیلویی

بتن کن سه کاره ۷،۵ کیلویی